sauna

Pispalan saunayhdistys ry.
MTÜ Pispala sannaselts Seldsi adrõs: Pispalan valtatie 9 FI-33250 Tampere SOOME e-kiri: saunayhdistys [ät] rajaportti.fi

  • Rajaportti sann
  • I, K 16 - 22
  • R, Pu 14 - 22
  • tel +358-50-310 2611
  • mob +358-40-776 5198
  • Rajaportti kohvik
  • I, K 15.30 - 23.00
  • R, Pu 13.30 - 23.00
  • mob +358-44-055 9353

Rajaportin sann

Pispala Rajaportti sannakompleksi ehidi’ Hermanni Lahtinen ja timä naanõ Maria 20. aastagasaa alostusõn. Edimält ehitedi valmis päämaja, kon oll´ puut; kõrvalhuunõn oll´ pekritüükoda ja leevä-saiapuut. Kõrvalõ ehitedi ildamb matal väikene maja, sann ja Umblõja maja (Ompeliantalo).

Täämbädsel pääväl om sannakompleks Tampere liina uma. Sanna hääkõrra ja tüünhoitmisõ iist pidä huult MTÜ Pispala sannaselts (Pispalan saunayhdistys ry) joba 1989. aastagast pääle. Teno seldsile om Rajaportti sann Soomõ kõgõ vanõmb tüütäv avalik sann. Aastatuhandõ vaihtusõ paiku tekk´ selts vallalõ sannakohvigu ja and´ tarõkõsõ ka tasojalõ (madalahe Lahtisõ ehitedühe majja).

Selts kuts kõiki hää lõunõ sõpru sanna ja puhkama Rajaporttihe. Samal aol soovimi, et vahtsõ’ ja vahtsõ’ põlvkunna’ lövvässi’ üles avaligu’ sanna’ ja piässi’ taad kultuuri elon.

Uudissõ

Tampere om maailma sannapääliin

Tampere om maailma sannapääliin
Tamperet tetäs nüüd tunnõtus ku sannapääliina. Tampere om saanu tuusjaos rahvidõvaihõlidsõ sannaliidu (International Sauna Association) ja MTÜ Soomõ sannaseldsi (Suomen Saunaseura ry) hääskitü. Mõlõmba’ ütisüse’ tugõsi’ mõtõt, et liin saanu sannapääliinas. Sannapääliina man om tähtsä asjaolo, et liinan om kõgõ inämb avalikkõ sannu maailman ja sannul om hää kvaliteet. Asjast anti teedä’ iispäävä, 21. lehekuu pääväl 2018 Soomõ kõgõ vanõmban tüütävän avaligun Rajaportti sannan Tampere Pispalan.
visittampere.fi
Maailma sannapääliin


Rajaportti sann VirtualTamperen

Virtuaalsõl Tampere-tuuril saa nätä’ huvitavit kotussit. Ka Rajaportti sannast saa nätä’ 360-kraaditsit panoraampilte:
VirtualTampere: Rajaportti sann